Conectează-te cu noi

Administraţie

Bugetul Dejului nu a trecut: 10 abțineri, 6 ”pentru”. Citește întreaga poveste – FOTO

Publicat acum

pe

Consiliul Local Dej sedinta (2)

Consilierii locali din Dej s-au întrunit în această după-amiază în cadrul unei ședințe ordinare pe luna februarie. Așa cum era de așteptat, cel mai discutat proiect – aproape 3 ore de dezbateri – a vizat bugetul de venituri și cheltuieli.

Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe proiecte de hotărâre, însă cu toții s-au gândit doar la un singur proiect, probabil și cel mai important: aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Dejului. Primele semne de întrebare despre ”trecerea” bugetului au apărut la proiectul cu numărul trei, ”aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31 decembrie”, când toate cele patru comisii nu au dat aviz, ci au anunțat că discuțiile au loc în plen. În cadrul acestora, Butuza a vorbit despre raportul Curții de Conturi și despre „rezultatul îngrijorător al Curții”, cerând totodată câteva ”clarificări despre modul în care s-a gestionat de către executiv banul public”. Morar Costan i-a răspuns că „se caută acul în carul cu fân”, moment în care Butuza a propus amânarea proiectului. Doar cinci consilieri (Lazăr, Câmpan, Federiga Florin, Trîmbițaș și Bob) au votat ”pentru” proiectul propus de primar în varianta inițială, ceilalți abținându-se. Proiectul nu a trecut.

A urmat apoi proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Dej pe anul 2015. Mai bine de o oră, cu ajutorul unui proiector, primarul Morar Costan le-a prezentat aleșilor locali bugetul. Vorbind despre veniturile totale (108.429 mii lei), edilul a spus că este ”cea mai mare sumă de la revoluție și până acum”. O mare parte din expunere a alocat-o cheltuielilor pentru funcționarea orașului, dar și pentru dezvoltarea lui.

Primarul a vorbit mult și despre proiectele demarate, pe care dorește să le finalizeze, dar și despre câteva noi. Este vorba despre investiții în dezvoltarea Spitalului Municipal Dej (aparat radiologie, lift), amenajarea terenului de sport din Ocna-Dej, realizarea unui Centru de Informare și Promovare Turistică în Dej, extinderea Parcului Balnear Toroc (camere de cazare și noi piscine), precum și instalarea aparatelor de taxare pentru parcări.

Totodată, Morar a anunțat că și-ar dori ca Muzeul Municipal Dej să fie mutat în clădirea fostului liceu economic ”Andrei Mureșanu”, tot acolo urmând să mai funcționeze, în viitorul apropiat, o librărie, o sală de conferințe și un cinematograf 3D (aproximativ 200.000 de lei). O altă inițiativă cel puțin interesantă se referă la montarea/instalarea mai multor aparate fitness (100.000 de lei) în zona Dealul Florilor și în Parcul Mare.

Clădirea Centrului Cultural Arta urmează să fie renovată în totalitate și modernizată, în acest sens existând deja un proiect ambițios în valoare de 2 milioane de euro. Primarul a anunțat că, cel puțin în 2015, își dorește să extindă scena și să amenajeze vestiarele și grupurile sanitare. Și Biblioteca Municipală ar urma să fie mutată pe strada Regina Maria în fosta policlinică.

În cadrul discuțiilor de după expunere, Bob a cerut mai mulți bani pentru școli, în timp ce Viorel Federiga i-a reproșat primarului că nu a existat o întâlnire între cele două părți (primar și consilieri) înainte ca bugetul să le fie pus pe masă, întâlnire prin care să fie lămurite anumite proiecte. Totodată, PNL-istul a cerut rapoarte/înștiințări ale comisiei de sport, vorbind și despre situația terenului Obor, iar mai apoi l-a întrebat pe primar ”cât la sută din lista de investiții pe anul 2014 s-a realizat?”.

La ”vorbitor” a urmat Bonta, acesta spunând că ”bugetul trebuia aprobat mai devreme” și că ”nu s-a respectat calendarul bugetar”. Al doilea ”semn” că proiectul nu va trece a fost atunci când Bonta a specificat că grupul PNL propune ”două, trei ședințe, săptămâna viitoare, pentru lămurirea bugetului”. Buburuz a declarat și el că lipsește fundamentarea prevederilor bugetare, totul fiind o ”prezentare publică a bugetului, o afișare, o dezbatere”. Acesta a mai insistat pe situația blocului V0 de la UM, despre care a zis că ”e nivel de pericol public și nu există protecție putându-se ajunge la o tragedie”.

Consilierul local Melinda Alexandru a specificat că ”nu vreau să vă blochez bugetul domnule primar, dar mereu ne cramponăm la listele de investiții”. În acel moment, primarul Morar Costan s-a ridicat de la masă, s-a deplasat către alesul PNL și i-a trântit pe birou mai multe dosare, cel mai probabil cuprinzând detalii despre investiții. Alexandru i-a reproșat primarului PSD că ”nu trebuie să asistăm la un film în premieră absolută” și că dorea doar ”un rând, două, o notă de fundamentare, avizată și aprobată, despre investiții”.

Varga a cerut și el lămuriri despre igienizarea zonelor de agrement dar și despre funcționarea semafoarelor și despre situația Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Dej, în timp ce ultimul ”la vorbitor”, Vali Câmpan a punctat că ”trebuie să ne descurcăm cu banii pe care îi avem și trebuie să finalizăm lucrările începute”.

După mai bine de 3 ore de la începerea ședinței, consilierii locali au ajuns și la clubului de fotbal Unirea Dej, despre care Dej24.ro a scris separat AICI.

În cele din urmă, la votare, 6 consilieri au votat ”pentru”, iar ceilalți 10 s-au abținut, astfel că proiectul nu a trecut. Celor din urmă, consilierilor din opoziție, primarul le-a transmis că ”nu a fost un vot de abținere, ci unul împotrivă”.

Aleșii au mai aprobat apoi câteva proiecte de hotărâre și au plecat acasă cu o promisiune făcută de Morar Costan: săptămâna viitoare, nu se știe încă ziua, urmează să fie convocați la o nouă ședință pentru a aproba bugetul local de venituri și cheltuieli.

Administraţie

Ședință a CL Dej: se scumpesc biletele la autobuze. Se rectifică și bugetul!

Publicat acum

pe

Consilierii locali din Dej se vor întruni marți, 27 februarie, cu începere de la ora 16, într-o ședință ordinară pe luna februarie.

Pe ordinea de zi sunt 16 proiecte de hotărâre și soluționarea unor probleme ale administrației publice locale. Redăm integral proiectele de hotărâre:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune Nr. 94/2281 din 5 aprilie 1995.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării în domeniul public al Municipiului Dej și înscrierea în C.F. a terenului în suprafață de 893 m.p. cu Nr. topo. 3178/2, situat în Municipiul Dej, Strada Dealul Viilor.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru ASOCIAȚIA VIITORUL COPIILOR RAMSAU – DEJ.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 2 la Contractul de concesiune Nr. 27 din 1 iunie 2005.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor de transport cu autobuze în Municipiul Dej.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de proprietăți pentru repartizarea locuințelor sociale întocmită de către Comisia constituită conform prevederilor  Hotărârii Consiliului Local Dej Nr. 72 din 19 iulie 2012.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Nr. II la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 132/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Dej şi serviciile subordonate.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special domnului consilier local Lazăr Nicolae la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul Agro Transilvania S.A. Cluj din data de 28 februarie  2018, ora 10°°.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr. 969/2002, coform Anexei.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Dej pe anul 2018.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării a două terenuri situate în Municipiul Dej, Strada Ecaterina Teodoroiu în suprafață de 2.277 m.p., respectiv 1.325 m.p.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării a două imobile situate în Municipiul Dej, Strada Mărășești Nr. 18, identificat prin C.F. 52865 și C.F. 60869.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea constatării dreptului de proprietate și prima înscriere a imobilului identificat în C.F. 50676, în suprafață de 14.163 m.p.
 14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al imobilului înscris în C.F. 61005 și comasarea imobilelor înscrise în C.F. 61005 și C.F. 60336.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării imobilului înscris în C.F. 60352.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici, inclusiv Anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin Proiectul ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Dej, în vederea creșterii gradului de participare la învățământul profesional și tehnic.
 17. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Continuă să citești

Administraţie

Primăria Dej scoate la concurs un loc de muncă!

Publicat acum

pe

Primăria Municipiului Dej organizează CONCURS în data de 14.03.2018 ora 10:00, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de muncitor II din cadrul Formației Animale fără stăpân.

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de ocupare a postului sunt:

– minim studii gimnaziale;

– vechime în muncă: minim 6 ani.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada : 21.02.2018 – 06.03.2018, de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada 07.03.2018-08.03.2018,
b) proba practică, la sediul S.A.D.P., str. Crângului f.n., în data de 14.03.2018, ora 10.00;
c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținut doar de acei candidați decalați admiși la proba scrisă cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

FOTO – Arhivă

Continuă să citești

Administraţie

Primăria Dej, finanțare nerambursabilă pentru CULTURĂ

Publicat acum

pe

Primăria Municipiului Dej invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea Nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii Contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile – cultură, educație, social și sport.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea Contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, educație, social, sport pe anul 2018 este prevăzută de Art. 6 din Legea Nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 2. Sursa de finanţare a contractului si valoarea – Cultură, educație, social – 93.000 lei
 3. Durata proiectelor : 31 decembrie 2018
 4. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 9 martie 2018
 5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Strada 1 Mai Nr. 2, Biroul C.I.C.
 6. Data, ora si locul deschiderii propunerilor de proiect: 19 martie 2018
 7. Selecţia si evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 19 – 23 martie 2018.

Având în vedere că în anul 2018 se împlinesc 100 ani de la Marea Unire, rugăm partenerii culturali să planifice/organizeze minim o activitate cultural – educativă dedicată Centenarului Unirii din anul 1918”, se arată într-un comunicat de presă emis de Primăria Municipiului Dej.

Continuă să citești

RECLAMĂ

Facebook

loading...

PUBLICITATE

CAUTĂ CE TE INTERESEAZĂ

Web Doar pe Dej24.ro

DONEAZĂ

Dacă doriți să sprijiniți financiar Dej24.ro, CLICK pe butonul de mai jos pentru a dona orice sumă de bani.

PARTENER

Cele mai populare