Conectează-te cu noi

Administraţie

Bugetul Dejului nu a trecut: 10 abțineri, 6 ”pentru”. Citește întreaga poveste – FOTO

Publicat acum

pe

Consiliul Local Dej sedinta (2)

Consilierii locali din Dej s-au întrunit în această după-amiază în cadrul unei ședințe ordinare pe luna februarie. Așa cum era de așteptat, cel mai discutat proiect – aproape 3 ore de dezbateri – a vizat bugetul de venituri și cheltuieli.

Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe proiecte de hotărâre, însă cu toții s-au gândit doar la un singur proiect, probabil și cel mai important: aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Dejului. Primele semne de întrebare despre ”trecerea” bugetului au apărut la proiectul cu numărul trei, ”aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31 decembrie”, când toate cele patru comisii nu au dat aviz, ci au anunțat că discuțiile au loc în plen. În cadrul acestora, Butuza a vorbit despre raportul Curții de Conturi și despre „rezultatul îngrijorător al Curții”, cerând totodată câteva ”clarificări despre modul în care s-a gestionat de către executiv banul public”. Morar Costan i-a răspuns că „se caută acul în carul cu fân”, moment în care Butuza a propus amânarea proiectului. Doar cinci consilieri (Lazăr, Câmpan, Federiga Florin, Trîmbițaș și Bob) au votat ”pentru” proiectul propus de primar în varianta inițială, ceilalți abținându-se. Proiectul nu a trecut.

A urmat apoi proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Dej pe anul 2015. Mai bine de o oră, cu ajutorul unui proiector, primarul Morar Costan le-a prezentat aleșilor locali bugetul. Vorbind despre veniturile totale (108.429 mii lei), edilul a spus că este ”cea mai mare sumă de la revoluție și până acum”. O mare parte din expunere a alocat-o cheltuielilor pentru funcționarea orașului, dar și pentru dezvoltarea lui.

Primarul a vorbit mult și despre proiectele demarate, pe care dorește să le finalizeze, dar și despre câteva noi. Este vorba despre investiții în dezvoltarea Spitalului Municipal Dej (aparat radiologie, lift), amenajarea terenului de sport din Ocna-Dej, realizarea unui Centru de Informare și Promovare Turistică în Dej, extinderea Parcului Balnear Toroc (camere de cazare și noi piscine), precum și instalarea aparatelor de taxare pentru parcări.

Totodată, Morar a anunțat că și-ar dori ca Muzeul Municipal Dej să fie mutat în clădirea fostului liceu economic ”Andrei Mureșanu”, tot acolo urmând să mai funcționeze, în viitorul apropiat, o librărie, o sală de conferințe și un cinematograf 3D (aproximativ 200.000 de lei). O altă inițiativă cel puțin interesantă se referă la montarea/instalarea mai multor aparate fitness (100.000 de lei) în zona Dealul Florilor și în Parcul Mare.

Clădirea Centrului Cultural Arta urmează să fie renovată în totalitate și modernizată, în acest sens existând deja un proiect ambițios în valoare de 2 milioane de euro. Primarul a anunțat că, cel puțin în 2015, își dorește să extindă scena și să amenajeze vestiarele și grupurile sanitare. Și Biblioteca Municipală ar urma să fie mutată pe strada Regina Maria în fosta policlinică.

În cadrul discuțiilor de după expunere, Bob a cerut mai mulți bani pentru școli, în timp ce Viorel Federiga i-a reproșat primarului că nu a existat o întâlnire între cele două părți (primar și consilieri) înainte ca bugetul să le fie pus pe masă, întâlnire prin care să fie lămurite anumite proiecte. Totodată, PNL-istul a cerut rapoarte/înștiințări ale comisiei de sport, vorbind și despre situația terenului Obor, iar mai apoi l-a întrebat pe primar ”cât la sută din lista de investiții pe anul 2014 s-a realizat?”.

La ”vorbitor” a urmat Bonta, acesta spunând că ”bugetul trebuia aprobat mai devreme” și că ”nu s-a respectat calendarul bugetar”. Al doilea ”semn” că proiectul nu va trece a fost atunci când Bonta a specificat că grupul PNL propune ”două, trei ședințe, săptămâna viitoare, pentru lămurirea bugetului”. Buburuz a declarat și el că lipsește fundamentarea prevederilor bugetare, totul fiind o ”prezentare publică a bugetului, o afișare, o dezbatere”. Acesta a mai insistat pe situația blocului V0 de la UM, despre care a zis că ”e nivel de pericol public și nu există protecție putându-se ajunge la o tragedie”.

Consilierul local Melinda Alexandru a specificat că ”nu vreau să vă blochez bugetul domnule primar, dar mereu ne cramponăm la listele de investiții”. În acel moment, primarul Morar Costan s-a ridicat de la masă, s-a deplasat către alesul PNL și i-a trântit pe birou mai multe dosare, cel mai probabil cuprinzând detalii despre investiții. Alexandru i-a reproșat primarului PSD că ”nu trebuie să asistăm la un film în premieră absolută” și că dorea doar ”un rând, două, o notă de fundamentare, avizată și aprobată, despre investiții”.

Varga a cerut și el lămuriri despre igienizarea zonelor de agrement dar și despre funcționarea semafoarelor și despre situația Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Dej, în timp ce ultimul ”la vorbitor”, Vali Câmpan a punctat că ”trebuie să ne descurcăm cu banii pe care îi avem și trebuie să finalizăm lucrările începute”.

După mai bine de 3 ore de la începerea ședinței, consilierii locali au ajuns și la clubului de fotbal Unirea Dej, despre care Dej24.ro a scris separat AICI.

În cele din urmă, la votare, 6 consilieri au votat ”pentru”, iar ceilalți 10 s-au abținut, astfel că proiectul nu a trecut. Celor din urmă, consilierilor din opoziție, primarul le-a transmis că ”nu a fost un vot de abținere, ci unul împotrivă”.

Aleșii au mai aprobat apoi câteva proiecte de hotărâre și au plecat acasă cu o promisiune făcută de Morar Costan: săptămâna viitoare, nu se știe încă ziua, urmează să fie convocați la o nouă ședință pentru a aproba bugetul local de venituri și cheltuieli.

Administraţie

Consilierii locali din Dej se întrunesc, săptămâna viitoare, într-o ședință ordinară pe luna noiembrie

Publicat acum

pe

Consilierii locali din Dej se vor întruni marți, 28 noiembrie, cu începere de la ora 15:00, în Sala de Ședințe a Primăriei Municipiului Dej, într-o ședință ordinară.

Pe ordinea de zi se află 17 proiecte de hotărâre, dar și rezolvarea unor probleme ale administrației publice locale.

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind confirmarea vânzării spațiilor cu destinația de cabinete medicale din Strada Regina Maria Nr. 26, cu terenul aferent, aflate în patrimoniul privat al Municipiului Dej, administrat de Consiliului Local al Municipiului Dej.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a parcelelor de teren situate în Municipiul Dej, Strada Narcisei, Nr. 20, în suprafață de 82 m.p., respectiv 40 m.p.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului in suprafață de 288 m.p., situat in Municipiul Dej, Strada George Mânzat Nr. 17, către Ianchis Cosmin Adrian.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării terenului in suprafata de 300 m.p., situat in Municipiul Dej, Strada Victor Motogna Nr. 18, către Lador Gavril și Lador Ramona Mirela.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării imobilului situat in Municipiul Dej, Strada Stejarului Nr. 2/A cu terenul aferent, având destinația de locuință, actualilor chiriași Roman Răzvan Mircea și soția Roman Anamaria, imobil care face parte din patrimoniul privat al Municipiului Dej, administrat de Consiliului Local Dej.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea introducerii in Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Dej a obiectivelor ce urmează a fi cuprinse în Contractul de Delegare a Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui acord de reabilitare drumuri necesar la faza P.U.Z. pentru obiectivul de investiție „Exploatare minieră de sare gemă din perimetrul Nireș, incintă de suprafață”, acord solicitat de Consiliul Judetean, beneficiar investitie S.C. SALZBERGWERK RESSOURCEN UND INVESTITIONEN SRL.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului înscris în Cartea funciară Nr. 52128 (Piața Agroalimentară).

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului inscris in Cartea funciară Nr. 50048.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 1 la Contractul de concesiune Nr. 5/9527 din 6 iunie 2016.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pentru „Construire locuință P+M, Corp Anexă S+P, Copertină auto, în Municipiul Dej, Strada Huhurez, Nr. 33 D, județul Cluj.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru: Construire Spălătorie Auto Self Service și Împrejmuire generat de imobilul situat în Municipiul Dej, Strada 1 Mai, Nr. 107, CF 51400, cad. 51400.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune Nr. 18 din 14 aprilie 2005.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor în baza Legii Nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, precum şi a vânzării acestora.

15. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pentru obținerea autorizației de construire pentru S.C. SAMUS TEC S.A.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență

18. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 22 noiembrie 2017, după ora 16:00.

 

FOTO – Arhivă

Continuă să citești

Administraţie

Primăria Municipiului Dej scoate la concurs două locuri de muncă

Publicat acum

pe

Primăria Municipiului Dej organizează CONCURS în data de 14 decembrie 2017, ora 10:00, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante:

  • consilier gradul I (bibliotecar)
  • consilier gradul I (muzeograf) din cadrul Muzeului Municipal Dej

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de ocupare a postului sunt:

– pentru postul vacant de consilier I – bibliotecar:

1) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul filologie –Facultatea de litere-limba română;

2) Vechimea in specialitatea studiilor: minim 5 ani;

3) Cunoștințe de operare pe calculator dovedite cu diplomă/certificat/adeverință;

– pentru postul vacant de consilier I – muzeograf:

1) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul istoriei, muzeologiei sau istoria artei;

2) Vechimea in specialitatea studiilor: minim 5 ani;

3) Cunoștințe de operare pe calculator dovedite cu diplomă/certificat/adeverință;

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada 21 noiembrie 2017 – 06 decembrie 2017, de luni până vineri între orele 8:00 – 15:30, la sediul Primăriei municipiului Dej, camera 9-10, Birou Resurse Umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada 07.12.2017 – 08.12.2017,
b) proba scrisă, la sediul instituției, în data de 14.12.2012, ora 10.00;
c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținut doar de acei candidați decalați admiși la proba scrisă cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

FOTO – Arhivă

Continuă să citești

Administraţie

Primăria Municipiului Dej, licitație pentru parcările libere din cartierul Dealul Florilor

Publicat acum

pe

Primăria Municipiului Dej organizează o nouă licitație publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartierul Dealul Florilor (locuri rămase libere după licitaţii).

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei Municipiului Dej, camera 35 – Serviciul Tehnic, începând de mâine, 22 noiembrie 2017.

Data limită de depunere a ofertelor – marți, 28 noiembrie 2017, ora 10:00.

Evaluarea ofertelor se va face miercuri, 29 noiembrie 2017, cu începere de la ora 11:00.

 

FOTO – Arhivă

Continuă să citești

Administraţie

DEJ | Centrul Cultural „Arta” va fi inaugurat la începutul lunii decembrie!

Publicat acum

pe

Lucrările la Centrul Cultural „Arta” din Dej se află pe ultima sută de metri, iar locația va fi inaugurată la începutul lunii decembrie.

Potrivit informațiilor furnizate de primarul municipiului Dej, ing. Morar Costan, noua construcție va fi dată în folosință la începutul lunii decembrie. Cu această ocazie vor avea loc mai multe manifestări cultural-artistice dedicate tuturor cetățenilor municipiului Dej.

Vă reamintim, lucrările de modernizare ale Centrului Cultural „Arta” au debutat în urmă cu aproape doi ani. De atunci, scena a fost extinsă, a fost realizat un nou sistem de încălzire, iluminat, cortină, au fost amenajate cabine pentru artişti, sală de repetiţii, dar şi grupuri sanitare. De asemenea au fost înlocuite geamurile și uşile, iar fațada clădirii a fost refăcută.

Totodată, au fost reabilitate spațiile de la intrare, au fost refăcute scările principale şi laterale, prin îmbrăcarea lor în granit, fiind amenajată şi o rampă pentru persoanele cu handicap.

Ulterior, a fost refăcută sala de spectacol, au fost schimbate scaunele, mocheta, sistemul de iluminat, sistemul de încălzire şi de siguranţă la incendiu.

Municipalitatea mai dorește ca la începutul anului următor, cel mai probabil în luna ianuarie, să fie dat în folosință și noul cinematograf 3D, situat în clădirea fostului corp B al Colegiului Național „Andrei Mureșanu” (n.r. fostul Liceu Economic), peste drum de Primăria Municipiului Dej. Tot atunci ar urma să fie inaugurat, în incinta aceleiași clădiri, și singura librărie din oraș, alături de noua locație a Muzeului Municipal Dej.

 

FOTO – Arhivă

Continuă să citești

RECLAMĂ

loading...
loading...

Tu ai dat LIKE?

Articole populare