Conectează-te cu noi

Naţional

Noutățile examenului național de definitivare în învățământ (sesiunea 2017)

Publicat acum

pe

scoala elevi

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a publicat pe site-ul propriu metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ (sesiunea 2017), respectiv calendarul acestui examen, aprobate prin ordinele de ministru nr. 5.087/2016 și 5.223/2016.

Așa cum s-a anunțat deja, noutatea majoră o reprezintă data de desfășurare a probei scrise. Din dorința de a descongestiona programul cadrelor didactice în timpul vacanței de vară, Ministerul Educației a stabilit ca această probă să aibă loc în data de 20 aprilie 2017.

Susținerea propriu-zisă va fi precedată de o etapă eliminatorie care constă în două inspecții de specialitate la clasă și, în plus față de sesiunile anterioare, din evaluarea portofoliului profesional personal.

Prin excepție, cadrele didactice aflate în anul școlar 2016-2017 la debutul carierei vor parcurge doar etapele eliminatorii (inspecțiile + evaluarea portofoliului), urmând ca proba scrisă să fie susținută în sesiunea 2018, după finalizarea stagiului de practică de un an, prevăzută de normele legale în vigoare.

Pentru a putea susține proba scrisă, pe lângă condițiile privind vechimea efectivă de predare și calificativul Bine sau Foarte bine — conditii care se mentin din sesiunile anterioare — candidații trebuie să îndeplinească și criteriul mediei. Mai exact, media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective.

Nota minimă de promovare a întregului examen a rămas 8 (opt), dar spre deosebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obținut la proba scrisă, în sesiunea 2017 nota vă fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecțiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal și nota la proba scrisă.

O noutate esențială este și simplificarea probei scrise de la trei la două subiecte: un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%) iar celălalt subiect pe metodica predării specialității (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. În acest nou context, lucrările scrise sunt evaluate de o comisie alcătuită din două cadre didactice din învățământul universitar sau preuniversitar, având specialitatea respectivă.

Portofoliul profesional evaluează nivelul de competență didactică, cu accent pe adaptarea pregătirii psihopedagogice la specificul clasei/ grupei selectate. Portofoliul este alcătuit de fiecare candidat pe parcursul unui semestru, pentru una din clasele/ grupele din norma didactică la care își desfășoară activitatea, cu respectarea precizărilor formulate în programa de pedagogie și a elementelor de psihologie școlară în vigoare, corespunzătoare funcției didactice ocupate.

Portofoliul profesional personal cuprinde curriculum-ul vitae, autoevaluarea portofoliului profesional și o scrisoare de intenție, având între 200 și 400 de cuvinte, în care se prezintă motivația participării la examenul de definitivat, obiectivele și așteptările proprii în formarea personală că profesor, autoevaluarea activității/ experienței câștigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului profesional și propuneri de ameliorare. De asemenea, portofoliul profesional conține un raport de progres școlar, însoțit de următoarele documente-suport: planificări (anuale, semestriale și pe unități de învățare), minimum 10 proiecte didactice (pentru tipuri de lecții diferite), instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri), catalogul profesorului și resursele didactice adaptate nivelului clasei/ grupei.

Evaluarea portofoliului profesional personal se realizează de comisia care efectuează inspecția, conform grilei prevăzute în metodologie, în ziua în care este efectuată a doua inspecție de specialitate. Portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 și 10. Nota acordată nu poate fi contestată.

Un alt element de noutate îl constituie eliminarea obligației de a prezenta copii legalizate ale actelor de studii. Astfel, dosarul de înscriere va fi compus doar din documente certificate ‘conform cu originalul’ de conducerea unității de învățământ unde sunt încadrați candidații. Aceștia vor atașa la dosar și adeverința privind calificativul obținut pentru anul școlar precedent anului în care susțin proba scrisă.

Primele rezultate se afișează în data de 25 aprilie 2017. Contestațiile se depun în perioada 25-26 aprilie 2017. Față de sesiunea 2016, în sesiunea 2017,   în cazul în care diferența — în plus sau în minus — dintre nota acordată de comisia de soluționare a contestațiilor și nota acordată de comisia de evaluare este mai mică de 1 punct sau egală cu 1 punct, rămâne definitivă nota acordată de comisia de contestații. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 aprilie 2017.

 

FOTO – Arhivă

Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RECLAMĂ

PUBLICITATE

TU AI DAT LIKE?

ABONEAZĂ-TE PENTRU ȘTIRI VIDEO

PUBLICITATE

CAUTĂ CE TE INTERESEAZĂ

Web Doar pe Dej24.ro

DONEAZĂ

Dacă doriți să sprijiniți financiar Dej24.ro, CLICK pe butonul de mai jos pentru a dona orice sumă de bani.

PARTENER