Conectează-te cu noi

Eveniment

Restricții de SCENARIU ROȘU în Dej. Incidența a trecut pragul de 3 cazuri la mia de locuitori

Publicat acum

pe

Municipiul Dej va trece în SCENARIUL ROȘU de funcționare, ca urmare a creșterii ratei de infectare cu COVID-19.

Conform DSP Cluj, astăzi, 14 ianuarie, incidența în Dej a trecut pragul de 3 cazuri la mia de locuitori, ajungând la 3,25 (124 cazuri). Drept urmare, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Cluj se va întruni și va hotărî noile restricții.

Lista restricțiilor care ar putea intra în vigoare în scurt timp:

Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferinţe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive şi altele asemenea), precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii deschise sau închise, cu excepţia anumitor evenimente:

  1. În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 05ºº-22ºº, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între persoane şi purtarea măştii de protecţie. Repartizarea spectatorilor se face pe întreaga suprafață a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care au trecut prin infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile
  2. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05ºº-22ºº, cu purtarea măştii de protecţie
  3. Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul orar 05ºº-22ºº, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie
  4. Organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum şi cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 100 de persoane, în intervalul orar 05ºº-22ºº, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
  5. Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară
  6. Organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea regulilor de protecţie sanitară
  7. Activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber sunt permise cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună.
  8. Se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările ulterioare, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu purtarea măştii de protecţie
  9. Se permite desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa maximum 20 de persoane

2. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05ºº-22ºº. Participarea este permisă în condițiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre;

3. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05ºº-22ºº. Participarea este permisă în condițiile stabilite de art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre;

4. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, măsurile prevăzute la pct. 2 și pct. 3 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

5. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct.2. și pct.3 este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

6. în aplicarea prevederilor art. 6 pct.7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, operatorii economici prevăzuți la pct. 2. și pct. 3 vor respecta obligațiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

7. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la pct.4, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice este permis în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, în condițiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre.

8. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 9 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea cu publicul în centrele şi parcurile comerciale, definite potrivit art. 4 lit. o) şi q) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă în condițiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre..Măsura nu se aplică persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, dacă sunt stabilite culoare dedicate şi controlate de intrare, deplasare şi ieşire în/din centrele şi parcurile comerciale.

9. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 10 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor nealimentare este permisă în condițiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre. Măsura nu se aplică unităţilor farmaceutice dispuse în afara centrelor şi parcurilor comerciale, precum şi benzinăriilor.

10. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 11 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, prin excepție de la pct. 9 este permis accesul în cadrul spațiilor de comercializare a produselor nealimentare cu suprafața mai mică sau egală de 200 mp a tuturor persoanelor fără a fi necesară dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și afișarea la intrarea în spațiul comercial a numărului maxim de persoane care se pot afla simultan în incintă;

11. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 12 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea de cazare în structurile de primire turistice, definite potrivit art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă în condițiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre.

12. în aplicarea prevederilor art. 6 pct.13 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă.

13. în aplicarea prevederilor art. 7 alin. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități în domeniul comerțului și prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, inclusiv în interiorul centrelor și parcurilor comerciale, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 05ºº-22ºº.

14. în aplicarea prevederilor art. 7 alin. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, prin excepție de la prevederile pct.13, în intervalul orar 22ºº—05ºº operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

15. în aplicarea prevederilor art. 7 alin 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, prin excepție de la prevederile pct.13, unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

16. în aplicarea prevederilor art. 9 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă în condițiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre.

17. în aplicarea prevederilor art. 9 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă în condițiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre.

18. în aplicarea prevederilor art. 9 pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

19. în aplicarea prevederilor art. 9 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05ºº-22ºº. Participarea este permisă în condițiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre.

20. în aplicarea prevederilor art. 9 pct. 9 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05ºº-22ºº. Participarea este permisă în condițiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre.

21. în aplicarea prevederilor art. 9 pct.10 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spaţii închise sau deschise este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05ºº-22ºº. Participarea este permisă în condițiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre.

22. în aplicarea prevederilor art. 11 alin. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea târgurilor, a bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi solidarității sociale, precum și în condițiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă pentru cel puţin 50% din angajaţi, acolo unde specificul activităţii permite, în condiţiile art. 108-110 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, în situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, având un număr mai mare de 50 de salariaţi, au obligaţia organizării programului de lucru decalat, cu începere de la ora 07³°, respectiv 10ºº, sau împărţit în grupe/schimburi/ture.

(3) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, organizarea activităţii la locul de muncă se va realiza cu respectarea prevederilor legale emise de autorităţile competente în ceea ce priveşte prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, ţinând cont şi de gradul de vaccinare a angajaţilor de la acel loc de muncă, atestat prin certificat de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariaţii pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum şi de numărul de angajaţi care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi care deţin şi prezintă angajatorului adeverinţă eliberată de medicul de familie.

(4) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, a participanţilor în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenţionale, administrativ-jurisdicţionale şi a celor administrative din motive de ordine şi siguranţă publică, a persoanelor care necesită servicii medicale şi prestaţii sociale, precum şi a persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(5) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, prin excepţie de la prevederile alin. (4) este permis accesul avocaţilor pentru exercitarea activităţilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situaţiei prevăzute la alin. (4) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2.

(7) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, prevederile alin. (4) şi (6) se aplică şi pentru operatorii economici care funcţionează în clădiri cu birouri private în care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50 de persoane simultan.

(8) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, prin excepţie de la prevederile alin. (4) şi (7), instituţiile publice şi operatorii economici vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetăţenilor la serviciile publice oferite, în situaţii urgente (de exemplu: eliberare certificat de deces, certificat de naştere şi altele asemenea) şi persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activităţii în mediul on-line, în spaţii deschise, la ghişee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiţii care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.

Art. 4. (1) În aplicarea prevederilor art. 4 alin 1 din Anexa nr. 2 la H.G. nr.34/06.01.2022, participarea la una dintre activităţile prevăzute la art. 1 pct. 4, 5, 7-12, 15 şi 18, art. 6 pct. 1-5, 8-10 și 12, art. 9 pct. 1-4 și 6-10, art. 11 alin. (2) și (3), precum și art. 12 alin. (4) din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(2) Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 este permis în lăcaşurile de cult, unde se desfăşoară activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, şi în unităţile de alimentaţie publică în care se comercializează produse alimentare şi băuturi alcoolice sau nealcoolice aflate în afara centrelor comerciale, târgurilor, bâlciurilor şi talciocurilor, cu purtarea măştii de protecţie şi respectarea normelor de protecţie sanitară.

Art. 5. (1) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, organizatorii/Operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei anexe au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID folosind secţiunea „Verificare reguli interne“ din aplicaţia mobilă „Check DCC“ pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat.

(3) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau documente compatibile cu aceste certificate, organizatorii/operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei hotărâri au obligaţia de a verifica existenţa documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.

(4) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, măsurile prevăzute în prezenta hotărâre nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani şi sunt însoţite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani şi care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Art.6. Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri se completează cu celelalte prevederi din H.G. nr.34/06.01.2022, aceste măsuri urmând a fi reevaluate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Art.7. Comitetele locale pentru situații de urgență din unitățile administrativ teritoriale vor informa de urgență, persoanele fizice/juridice/autoritățile care au locuința/sediul social/punct de lucru în aceste unități administrativ-teritoriale, cu privire la obligativitatea măsurilor prevăzute de H.G. nr.34/06.01.2022.

Art.8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare acesteia stabilite prin Hotărâri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj își încetează aplicabilitatea.

Art. 9. Cu comunicarea dispozițiilor prezentei hotărâri tuturor membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj și celor interesați se încredințează Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj.

Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RECLAMĂ

PUBLICITATE

RECLAMĂ

PUBLICITATE

TU AI DAT LIKE?

ABONEAZĂ-TE PENTRU ȘTIRI VIDEO

PUBLICITATE

CAUTĂ CE TE INTERESEAZĂ

Web Doar pe Dej24.ro

DONEAZĂ

Dacă doriți să sprijiniți financiar Dej24.ro, CLICK pe butonul de mai jos pentru a dona orice sumă de bani.

PARTENER