Conectează-te cu noi

Naţional

Ți-ai făcut modificări în locuință fără aprobare? Din 2017, casele românilor vor fi controlate de Inspectoratul de Stat în Construcţii

Publicat acum

pe

muncitori-munca-fabrica-constructii

Românii care locuiesc în mediul urban vor avea surpriza să se trezească la ușă cu specialiștii Inspectoratului de Stat în Construcţii care vor face controale asupra tuturor construcţiilor, inclusiv instalaţiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie și clasă de importanţă sau sursa de finanţare.

Scapă de vizita inspectorilor doar cei care locuiesc în mediul rural și care au locuinţe unifamiliale cu parter.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice a elaborat un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, prin care construcţiile aflate în mediul rural sunt exceptate de la inspecţiile de stat privind controlul calităţii.

Controlul se va face atât la lucrările noi, cât și la lucrările de intervenţii în timp, diferenţiat, în toate etapele ciclului de existenţă a construcţiilor. Noile reglementări ar urma să intre în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea Hotărârii Guvernului în Monitorul Oficial al României, cel mai probabil din luna februarie a anului viitor.

Controlul de stat al calităţii în construcţii urmărește, în principal, următoarele: îndeplinirea, de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, comisiile tehnice sau operatorii economici, a obligaţiilor prevăzute de lege.

Astfel, controalele vor urmări dacă s-au respectat obligaţiile legale referitoare la:

  • certificarea performanţei și a conformităţii produselor pentru construcţii;
  • agrementarea tehnică pentru produse, procedee noi și echipamente de construcţii;
  • atestarea și autorizarea specialiștilor în domeniul construcţiilor;
  • acreditarea și autorizarea laboratoarelor de analiză și încercări în construcţii;
  • implementarea și certificarea sistemelor de management al calităţii în construcţii;
  • certificarea performanţei energetice și auditarea energetică a clădirilor;
  • alte obligaţii similare prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

Se va verifica dacă sunt respectate, de către toţi factorii care contribuie sau sunt implicaţi în conceperea, realizarea, exploatarea și post-utilizarea construcţiilor, a prevederilor legale privind: reglementările tehnice în construcţii; certificarea performanţei și conformităţii produselor pentru construcţii; agrementele tehnice pentru produse, procedee și echipamente pentru construcţii; verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor; verificarea calităţii lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuţiei construcţiilor, precum și auditul energetic al clădirilor; conceperea și implementarea sistemului de management al calităţii în construcţii; verificarea calităţii execuţiei lucrărilor pentru care, în condiţiile legii, se emit autorizaţii de construire/desfiinţare, prin diriginţi de șantier autorizaţi, angajaţi ai investitorilor și prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, angajaţi ai executanţilor; stabilirea de către proiectant a modului de tratare a defectelor apărute în proiectare și execuţie, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluţiilor adoptate; utilizarea de produse pentru construcţii certificate pentru performanţă și conformitate; funcţionarea laboratoarelor de analize și încercări în construcţii; asigurarea activităţii metrologice în construcţii; recepţia la terminarea lucrărilor, precum și recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie; urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor și intervenţiile în timp asupra acestora; post-utilizarea construcţiilor.

Inspecţiile vor viza și respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare, a avizelor, acordurilor și a altor documente referitoare la construcţii, emise de autorităţi sau organe ale administraţiei publice centrale și locale, precum și de alte organe abilitate de lege; îmbunătăţirea sistemului calităţii în construcţii și a regulamentelor aferente componentelor acestuia.

Pe perioada controlului, factorii și operatorii economici implicaţi în proiectarea, executarea, recepţia, exploatarea și intervenţiile la construcţiile existente, precum și post-utilizarea construcţiilor sunt obligaţi să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele și informaţiile necesare efectuării controlului, dar și să permită accesul la locul și punctele necesare pentru efectuarea controlului și să asigure instruirea și echipamentul de protecţie a muncii conform legii.

Personalul cu atribuţii de control și inspecţie are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor tehnice, a performanţelor, soluţiilor tehnice, metodelor tehnologice și altele asemenea, de care au luat cunoștinţă în timpul exercitării activităţii de control.

Controlul de stat al calităţii în construcţii nu exclude și nu suplinește controlul intern sau alte forme de control și nu absolvă factorii implicaţi în procesul de construire de obligaţiile și răspunderile ce le revin prin dispoziţii legale cu privire la realizarea condiţiilor referitoare la calitatea construcţiilor pentru produsele de servicii furnizate sau pentru lucrările executate.

Personalul cu atribuţii de control și inspecţie dispune oprirea executării lucrărilor de construcţii, atunci când constată că acestea se realizează necorespunzător, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizaţii de construire sau desfiinţare, după caz, emise cu nerespectarea dispoziţiilor legale. Lucrările de construcţii pot fi oprite pentru nerespectarea soluţiilor tehnice din proiect și a detaliilor de execuţie, precum și a reglementărilor tehnice în vigoare prin încălcarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică și stabilitate; utilizarea de produse pentru construcţii fără certificarea și fără declararea, în condiţiile legii, a performanţei, respectiv a conformităţii acestora sau în lipsa avizelor obligatorii emise de Min. isterul Sănătăţii sau Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, acolo unde se impune; realizarea de lucrări în baza unor proiecte neverificate, în condiţiile legii; constatarea unor neconformităţi care pot afecta siguranţa construcţiilor; execuţia de lucrări fără personal calificat de supraveghere tehnică, respectiv fără responsabil tehnic cu execuția și diriginte de șantier”, se arată în proiectul emis de minister.

 

Sursa – libertatea.ro

Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RECLAMĂ

RECLAMĂ

PUBLICITATE

PUBLICITATE

TU AI DAT LIKE?

ABONEAZĂ-TE PENTRU ȘTIRI VIDEO

PUBLICITATE

CAUTĂ CE TE INTERESEAZĂ

Web Doar pe Dej24.ro

DONEAZĂ

Dacă doriți să sprijiniți financiar Dej24.ro, CLICK pe butonul de mai jos pentru a dona orice sumă de bani.

PARTENER