Conectează-te cu noi

Ştiri din zonă

POLUARE MASIVĂ! Prefectul județului Cluj a decretat STARE DE URGENȚĂ la Pata-Rât

Publicat acum

pe

Miercuri, 28 martie 2018, la sediul Instituției Prefectului — Județul Cluj a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, la solicitarea Consiliului Județean Cluj transmisă cu adresa nr. 9448/23.03.2018, prin care s-a solicitat constatarea existenței unei situații de urgență raportat la fenomenul amplu de alunecare a deșeurilor produs la depozitul de deșeuri de la Pata-Rât.

La ședință au participat un număr de 38 de membri, ședința fiind statutară.

A fost analizată solicitarea Consiliului Județean Cluj fiind adoptată cu unanimitate de voturi (38 de voturi pentru) Hotărârea nr.1 din 28.03.2018 pe care o redăm mai jos:

HOTĂRAREA NR.1 din 28.03.2018

Având în vedere:

— adresa Consiliului Județean Cluj nr.9448/23.03.2018 prin care se solicită constatarea existenței unei situații de urgență raportat la fenomenul amplu de alunecare a deșeurilor produs la depozitul de deșeuri Pata-Rât, completată prin adresa nr.9448/28.03.2018;

— raportul de expertiză tehnică a lucrărilor executate și a proiectului tehnic la Depozitul neconform de deșeuri Pata-Rât cf. Contractului nr.34019/208/2017, înaintat de Consiliul Județean Cluj cu adresa nr. 6479/27.02.2018;

— actul nr.840/26.03.2018 al Gărzii Naționale de Mediu — Comisariatul Județean;

— actul nr.4428/ 27.03.2018 al Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa.

În conformitate cu:

— prevederile art.2 lit.a, j; art.3; art.4, art.7; art.11; art.22 lit.a din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile H.G. nr.557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc — art.2, art.4 alin.2, anexa nr.1 pct. 15 — poluări accidentale ale cursurilor de apă;

— prevederile Ordinului comun al M.A.I. și M.M.P nr.1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;

În temeiul drepturilor conferite de H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, aprobat prin Ordinul nr.336/10.02.2017 al Prefectului Județului Cluj, privind reactualizarea componenței acestei structuri;

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ? CLUJ reunit în ședință extraordinară în data de 28.03.2018

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se constată că fenomenul de poluare accidentală provenit de la depozitul de deșeuri neconform Pata-Rât Cluj, prin antrenarea unui debit de levigat/amestec de apă-levigat în pârâul Zăpodie îndeplinește condițiile unei ‘situații de urgență’ așa cum este definită de art.2 lit. a din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Consiliul Județean Cluj, în calitate de beneficiar al lucrării ‘Închiderea depozitului neconform de deșeuri Pata-Rât’ va valorifica în regim de urgență soluțiile stabilite prin raportul de expertiză a lucrărilor executate și a proiectului tehnic la Depozitul neconform de deșeuri Pata-Rât (cf. contractului nr.34019/208/2017), înaintat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, prin adresa nr.6479/27.02.2018, astfel cum au fost concluzionate în actul înaintat de Consiliul Județean Cluj prin adresa nr. 9448/28.03.2018, cu respectarea normelor legale incidente în materie.

Art.3 Instituțiile statului cu atribuții în domeniu, respectiv:

Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență ‘Avram Iancu’ Cluj;

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj;

Garda Națională de Mediu — Serviciul Comisariatul Județean Cluj;

A.N. Apele Române — Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa;

A.N. Apele Române — ABAST — Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj;

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj;

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj;

Inspectoratul de Stat în Construcții — Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Vest vor monitoriza în permanență, acțiunile și măsurile întreprinse de Consiliul Județean Cluj, urmărind respectarea tuturor reglementărilor legale incidente în materie, potrivit competențelor, în scopul stopării fenomenului de poluare accidentală de la depozitul de deșeuri neconform Pata-Rât.

Art.4 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență va acorda, prin Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluării accidentale, constituit prin ordinul Prefectului Județului Cluj nr.537 din 08.12.2017, tot sprijinul necesar Consiliului Județean Cluj și instituțiilor publice implicate în restabilirea stării de normalitate la depozitul de deșeuri neconform de la Pata-Rât Cluj.

Art.5 Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, prin Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență ‘Avram Iancu’ Cluj va fi informat despre situația de urgență apărută.

Art.6 Cu comunicarea dispozițiilor prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, asigurat de Centrul Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ‘Avram Iancu’ al Județului Cluj.

 

FOTO – Arhivă

Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RECLAMĂ

PUBLICITATE

RECLAMĂ

PUBLICITATE

TU AI DAT LIKE?

ABONEAZĂ-TE PENTRU ȘTIRI VIDEO

PUBLICITATE

CAUTĂ CE TE INTERESEAZĂ

Web Doar pe Dej24.ro

DONEAZĂ

Dacă doriți să sprijiniți financiar Dej24.ro, CLICK pe butonul de mai jos pentru a dona orice sumă de bani.

PARTENER