Conectează-te cu noi

Social-Cultură

Primăria Dej angajează consilier în cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Publicat acum

pe

PrimariaDej1

Primăria Municipiului Dej organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Proba scrisă va avea loc la sediul instituției, pe data de 10 octombrie 2016, ora 11 şi interviul în data de 12 octombrie 2016.

Condițiile de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 54 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare iar ca și condiții specifice:

  • să fie absolvenți de studii universitare de licență, respectiv de studii superioare de lungă durată, în domeniul științelor inginerești, specializarea construcții civile, industriale și agricole;
  • să aibă cunoștințe de operare pe calculator dovedite cu diplomă/ certificat;

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverință care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  • adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului la Biroul Resurse Umane, Salarizare, Protecția Muncii, la sediul Municipiului Dej.

Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RECLAMĂ

RECLAMĂ

PUBLICITATE

TU AI DAT LIKE?

ABONEAZĂ-TE PENTRU ȘTIRI VIDEO

PUBLICITATE

CAUTĂ CE TE INTERESEAZĂ

Web Doar pe Dej24.ro

DONEAZĂ

Dacă doriți să sprijiniți financiar Dej24.ro, CLICK pe butonul de mai jos pentru a dona orice sumă de bani.

PARTENER