Conectează-te cu noi

Ştiri din zonă

Restricții în tot județul Cluj, începând de MÂINE

Publicat acum

pe

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Cluj a emis, azi, Hotărârea nr. 226, prin care impune noi restricții în tot județul, indiferent de incidență.

Restricțiile care se aplică începând de mâine:

Art. 1. În unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj se dispun pe o perioadă de 14 zile, indiferent de rata de incidență, începând cu data de 25.10.2021, următoarele măsuri:

1. În aplicarea art.1 pct.1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificările ulterioare, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virunil SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferințe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive și altele asemenea), precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații deschise sau închise, cu exceptia celor organizate și desfășurate potrivit lit.a) — g);

a) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, in spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura fără participarea spectatorilor, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis in temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

b) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 5 și pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protectie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, in condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

c) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protectie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

d) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 și pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, pentru prevenirea răspăndirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV- 2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea regulilor de protectie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte;

e) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 9 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber sunt permise cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;

f) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 12 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările ulterioare, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aBă în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

g) in aplicarea prevederilor art. 1 pct.13 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, se permite desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa maximum 20 de persoane.

2. În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, activitatea cu publicul a operatorilor economiei care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00- 21,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă intre a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

3. În aplicarea prevederilor art. 6 pct.2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificările ulterioare, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului in intervalul orar 5,00-21,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS- CoV-2.

4. În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, măsurile prevăzute la pct. 2. și 3 se aplică și operatorilor economiei care desfăașoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

5. în aplicarea prevederilor art. 6 pct.4 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, in situatia în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 2. și 3 este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

6. în aplicarea prevederilor art. 6 pct.5 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, operatorii economici prevăzuți la pct. 2. și 3 vor respecta obligațiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

7. in aplicarea prevederilor art. 6 pet. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise in spațiile special destinate dispuse in exteriorul clădirilor, in aer liber, cu excepția celor preväzute la pct.4, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice este permis in spațiile special destinate dispuse in exteriorul clădirilor, in aer liber doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care an trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confîrmärii infectärii en virusul SARS- CoV-2.

8. În aplicarea prevederilor art. 6 pct.7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, activitatea in baruri, cluburi şi discoteci este interzisă.

9. În aplicarea prevederilor art. 7 alin 1 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități in domeniul comerțului şi prestărilor de servicii in spații ìnchise şi/sau deschise, publice şi/sau private, inclusiv in interiorul centrelor şi parcurilor comerciale, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea in intervalul orar 5,00-21,00.

10. În aplicarea prevederilor art. 7 alin 2 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, prin excepție de la prevederile pet.9, in intervalul orar 21,00-5,00 operatorii economici care desfăşoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

11. în aplicarea prevederilor art. 7 alin 3 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, prin excepție de la prevederile pct.9, unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economiei din domeniul transportului rutier de persoane şi de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea in regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

12. în aplicarea prevederilor art. 9 pct. 1 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06 10.2021, cu modificarile ulterioare, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea in spații inchise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusu1SARS-CoV-2.

13. în aplicarea prevederilor art. 9 pct. 2 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificările ulterioare, activitatea cu publicul a operatorilor economiei care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este permisă fară a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

14. în aplicarea prevederilor art. 9 pct. 3 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificările ulterioare, se instituie obligația operatorilor economiei care desfăașoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun a1 ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

15. în aplicarea prevederilor art. 9 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați in domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

16. în aplicarea prevederilor art. 9 pct. 5 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul, respectiv intervalul orar 5,00-21,00 și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului National pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.

17. in aplicarea prevederilor art. 9 pct.6 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-21,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS- CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

18. în aplicarea prevederilor art. 9 pct.7 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise sau deschise este permisă bară a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-21,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15- a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

19. in aplicarea prevederilor art. 11 alin.1 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.

20. în aplicarea prevederilor art. 11 alin.2 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, activitatea târgurilor, a bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modiflcările și completările ulterioare, este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS- CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Art.2. (1) În aplicarea prevederilor art. 12 alin.1 din Anexa nr!3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, pentru cel puțin 50% din angajați, acolo unde specificul activității permite, în condițiile art. 108-110 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În aplicarea prevederilor art. 12 alin.2 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021 cu modificarile ulterioare, în situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, având un număr mai mare de 50 de salariați, au obligația organizării programului de lucru astfel incât personalul să fie împărțiit în grupe/schimburi/ture care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră, cu respectarea strictă a măsurilor de protectie sanitară.

(3) În aplicarea prevederilor art. 12 alin.3 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, organizarea activității la locul de muncă se va realiza cu respectarea prevederilor legale emise de autoritățile competente în ceea ce priveşte prevenirea contaminării cu virusul SARS- CoV-2 și pentru asigurarea securității și sănătății in muncă a lucrătorilor, ținănd cont și de gradul de vaccinare a angajaților de la acel loc de muncă, atestat prin certificat de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariații pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și de numărul de angajați care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care dețin și prezintă angajatorului adeverință eliberată de medicul de familie.

Art.3. (1) În aplicarea prevederilor art. 12 alin.4 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, accesul persoanelor, cu exceptia angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor  autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării impotriva virusului SARS-CoV- 2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ a1 unui test RT- PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă intre a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(2) În aplicarea prevederilor art. 12 alin.5 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06. 10.2021, cu modificarile ulterioare, prin excepție de la prevederile alin.(1) este permis accesul avocaților pentru exercitarea activităților prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În aplicarea prevederilor art. 12 alin.6 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situației prevăzute la alin.(1) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

(4) În aplicarea prevederilor art. 12 alin.7 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, prevederile alin.(1) și (3) se aplică și pentru operatorii economici care funcționează în clădiri cu birouri private în care își desfăașoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan.

(5) În aplicarea prevederilor art. 12 alin.8 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, prin excepție de la prevederile alin.(1) și (4), instituțiile publice și operatorii economici vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice oferite, în situații urgente (de exemplu: eliberare certificat de deces, certificat de naştere și altele asemenea) și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activității in mediul on-line, în spații deschise, la ghișee dispuse direct in exteriorul clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspăndirii SARS-CoV-2.

(6) În aplicarea prevederilor art. 12 alin.9 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06. 10.2021, cu modificarile ulterioare, accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 este permis în lăcașurile de cult, unde se desfășoară activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, și in unitățile de alimentație publică în care se comercializează produse alimentare și băuturi alcoolice sau nealcoolice aflate în afara centrelor comerciale, târgurilor, bâlciurilor și talciocurilor, cu purtarea măștii de protectie și respectarea normelor de protectie sanitară.

Art. 4. (1) În aplicarea prevederilor art. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, in unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, se dispun pe o perioadă de 14 zile, indiferent de rata de incidență, începând cu data de 25.10.2021 următoarele măsuri:

1. în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00-5,00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistentă medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistenta persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

2. Măsurile instituite la pct. 1 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoY-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

3. măsurile instituite la pct. 1 și 2 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada indeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS- CoV-2 a acestor persoane.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) pct. 1 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) pct. 1 lit. b)—d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Declarația pe propria răspundere, prevăzută la alin. (2) și (3), trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Art. 5. (1) În aplicarea prevederilor art. 14 alin.1 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital a1 Uniunii Europene privind COVID-19 pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În aplicarea prevederilor art. 14 alin.2 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, organizatorii/operatorii economici care desfășoară activități potrivit prezentei hotărâri au obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital aI Uniunii Europene privind COYID-19 folosind secțiunea „Verificare reguli interne” din aplicația mobile „Check DCC” pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, bară a se reține niciun fel de date sau informatii din certificatul verificat.
(3) În aplicarea prevederilor art. 14 alin.3 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, in cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, organizatorii/operatorii economici care desUașoară activități potrivit prezentei hotărâri au obligația de a verifica existenta documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.
(4) În aplicarea prevederilor art. 14 alin.4 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificarile ulterioare, măsurile prevăzute în prezenta hotărăre nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării impotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS- CoV-2.

Art. 6. Măsurile dispuse în baza prezentei hotărări se completează cu celelalte prevederi din H.G. nr. 1090/06. 10.2021, cu modificarile ulterioare, aceste măsuri urmând a fi reevaluate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgentă Cluj la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Art. 7. Comitetele locale pentru situații de urgentă din unitățile administrativ teritoriale vor informa de urgentă, persoanele fizice/juridice/autoritățile care au locuința/sediul social/punct de lucru în aceste unități administrativ-teritoriale, cu privire la obligativitatea măsurilor prevăzute de H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificările ulterioare.

Art. 8. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare acesteia stabilite prin Hotărări a Comitetului Județean pentru Situații de Urgentă Cluj își încetează aplicabilitatea.

Art. 9. Cu comunicarea dispozițiilor prezentei hotărări tuturor membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgentă Cluj și celor interesați se încredințează Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgentă Cluj.

Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RECLAMĂ

PUBLICITATE

TU AI DAT LIKE?

ABONEAZĂ-TE PENTRU ȘTIRI VIDEO

PUBLICITATE

CAUTĂ CE TE INTERESEAZĂ

Web Doar pe Dej24.ro

DONEAZĂ

Dacă doriți să sprijiniți financiar Dej24.ro, CLICK pe butonul de mai jos pentru a dona orice sumă de bani.

PARTENER