Conectează-te cu noi

....

Administraţie

AVERILE CONSILIERILOR LOCALI din Dej. Site-ul de știri Dej24.ro vă prezintă TOATE CIFRELE

Publicat acum

pe

Consiliul Local Dej sedinta (4)

Aleșii locali au obligația de a-și depune declarațiile de avere și de interese până pe data de 15 iunie. La Dej, aproape consilierii s-au conformat.

....

Declaraţia de avere se face în scris, pe proprie răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici.

Bineînțeles, nici consilierii locali nu sunt ”scutiți” de acest lucru, iar la nivelul municipiului Dej aleșii locali și-au completat declarațiile de avere și de interese, însă unii dintre ei ”au uitat” să își treacă indemnizația de consilier local, iar alții au declarat că nu dețin terenuri, clădiri (deci nici case sau apartamente) sau mașini…

Dej24.ro vă prezintă în continuare declarațiile de avere ale aleșilor locali din Dej:

1. MELINDA ALEXANDRU (PNL)

Consilierul PNL deține 2 terenuri intravilan, unul în Dej, în suprafață de 457 mp (cotă parte 1/2) și unul în Cluj (cotă parte 1/1), de numai 18 mp, ambele fiind cumpărate (în 2001, respectiv 2003). La secțiunea ”Clădiri” sunt menționate tot două spații: în Dej (244 mp) și în Cluj (52 mp). Melinda Alexandru nu are ”Active Financiare” și nici bunuri mobile. În ceea ce privește ”Datoriile”, alesul PNL mai are de plătit până în anul 2025 un credit în valoare totală de 13.035 euro, contractat în anul 2010. La categoria ”Venituri”, Melinda Alexandru a declarat 55.584 lei (venit anual încasat), reprezentând salariul primit de la Salina Ocna-Dej, în timp ce soțul acesteia a câștigat 146.779 lei, de la aceeași instituție.

2. NELU ANCA (PSD)

Nelu Anca deține 3 terenuri, două în Dej-Ighiș (categoria agricol) – dobândite prin cumpărare în 1993 și 2012, respectiv încă un teren în Dej, pe strada Valea Tărpiului (intravilan). Toate trei sunt bunuri comune, împreună cu soția sa, Anca Maria. O singură clădire deține PSD-istul, în Dej, suprafața fiind de 170 mp. Și în acest caz, clădirea cumpărată și construită, este deținută alături de soția sa. La categoria ”Bunuri mobile” sunt prevăzute două autovehicule, un Opel Astra și un Audi A6, ambele din 2000. Și Nelu Anca are un credit contractat în 2007, în valoare de 60.000 de euro (scadent în 2032). Consilierul PSD nu are venituri din salarii, însă la ”venituri din pensii” figurează cu 41.076 lei, bani obținuți de la Casa Sectorială de Pensii SRI, și cu 6.852 lei, reprezentând indemnizația de consilier local (”venituri din alte surse”). Soția sa, Anca Maria, are trecută suma de 1.848 lei (Casa Județeană de Pensii Cluj).

3. AXINTE BOB (PSD)

Bob Axinte ”se laudă” cu 3 terenuri (toate 1/2 cotă parte), dobândite în 1995, 1976 și 2003; primul obținut printr-un schimb de teren, al doilea prin cumpărare, iar al treilea prin moștenire. O singură clădire figurează în declarația lui de avere, în Dej, în suprafață de 220 mp. PSD-istul din CL Dej deține un autoturism Skoda Octavia, din anul 2003. La categoria ”Active financiare” sunt prevăzute 5 conturi: două la BCR (27.952, 50.471) și trei la Banca Transilvania (7.116, 4.011, 14.910 (sau 44.910, nu se înțelege)). Nu se precizează valuta la niciunul dintre ele. Axinte nu are datorii prevăzute în declarația de avere, iar la ”venituri” are trecute sumele 56.679 (salar) și 18.000 (salariul soției). Bob Axinte, alături de soția sa, a mai trecut la ”venituri din activități agricole” suma de 5.000 de lei, vizând ”fructe, legume, cereale, păsări, iepuri”. Indemnizația de consilier local nu lipsește din declarație – 6.800 lei.

4. DAN BONTA (PNL)

Bonta a trecut în declarația de avere 3 terenuri, unul în Dej (2.000 mp) și două în localitatea Mica (3,72 ha și 1.400 mp), primele două fiind în coproprietate cu soția sa, Liana. Ultimul teren a fost moștenit în urmă cu 2 ani (3/4 cotă parte). PNL-istul deține de asemenea 3 clădiri, două în Dej (244 mp, respectiv 59,16 mp) și una în Mica (99 mp). Doar la ultima clădire figurează titular Bonta Dan. La terenul din Dej este coproprietar cu soția sa, în timp ce la a doua clădire, tot în Dej, doar soția sa este titular. Dan Bonta a mai trecut în declarația de avere un autoturism marca Peugeot 3008 din anul 2010. Un singur credit figurează la ”Datorii”, din anul 2014, scadent în 2028, în valoare totală de 140.500 lei. Alesul PNL a trecut la ”Venituri din salarii” 54.376 lei (SNTFM CFR Marfă SA) și 13.885 lei (soția sa, SC Kairos SRL), 10.088 lei la ”venituri din cedarea folosinței bunurilor” pentru SC ICM Serv SRL (chirie spațiu), 8.820 lei (venituri din investiții, soția sa), 106 lei ”venituri din activități agricole” (respectiv 35 lei, soția sa) și 6.852 indemnizația de consilier local. În declarația de avere sunt trecuți și cei doi copii, cu alocația aferentă în sumă de 504 lei, fiecare.

5. SIMION BUBURUZ (PNL)

Buburuz Simion a trecut în declarația de avere un singur teren, în suprafață de 1480 (nu e precizată unitatea de măsură), pe strada Marin Preda din Dej, teren aflat în coproprietate cu soția sa, Marilena. Două clădiri sunt deținute, de asemenea în coproprietate, una fiind moștenită în 2006, iar cealaltă construită în urmă cu 2 ani de zile. Buburuz deține un autoturism Skoda, din anul 2006. La ”Active Financiare”, Buburuz a menționat două conturi, ambele la BCR Dej, sumele trecute la ”sold/valoare la zi” fiind 18.091 lei și 9.642 lei. PNL-istul a arătat la ”Venituri” suma de 59.989 (angajat) și 2.038 (tichete de masă), de la Metalicplas Dej, în timp ce soția a obținut 26.740 lei de la școala din Cășeiu. Alocația copiilor, în sumă de 473 lei, a fost trecută și ea la rubrica ”Copii”. Buburuz nu a uitat să noteze indemnizația de ales, 6.852 lei și nici asigurarea CASCO – Agenția Zorilor – în sumă de 22.165 lei (ambele la ”venituri din alte surse”).

6. MARIUS BUTUZA (PNL)

Butuza Marius a trecut în declarația de avere 3 terenuri: două în satul Codor (7,0 ha și 8,5 ha) și unul în comuna Ileanda (0,08 ha). La toate trei ”titular” este trecută Butuza Ramona-Mariana (1/2). PNL-istul deține o singură clădire, pe strada Parcului din Dej, în suprafață de 184 mp, casa de locuit deținută alături de Butuza Cornelia fiind moștenită în 2012. Butuza are ”Datorii” la OTP Bank în valoare de 17.000 CHF, creditul contractat în 2005 fiind scadent peste 5 ani de zile. Reprezentantul PNL în Consiliul Local Dej a trecut în declarația de avere 28.880 lei de la Compania de Apă Someș SA (venituri din salarii) și 20.800 lei (soția sa, de la Liceul Teoretic ”Alexandru Papiu Ilarian” Dej). În final, la secțiunea ”venituri din alte surse”, Butuza a trecut și indemnizația de consilier local în sumă de 6.864 lei.

7. VASILE CÎMPAN (ALDE)

Vasile Cîmpan a punctat în declarația sa de avere două terenuri, în Tășnad (județul Satu Mare) – 350 mp, în coproprietate, și unul în Dej – 1000 mp, tot în coproprietate. Trei clădiri au fost menționate de Cîmpan, toate trei în Dej, în coproprietate, în suprafață de 278, 120, respectiv 161 (nu e precizată unitatea de măsură). O mașină marca Dacia Logan din anul 2010, figurează la ”Bunuri mobile”. Cîmpan a notat la ”Active financiare” un cont la Alpha Bank Dej, în ”sold/valoare la zi” de 500 lei. Consilierul ALDE a punctat și la ”Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro” suma de 561.960 lei, la M8V Hollidays LFT Ungaria (cota de participare 60%). Cîmpan a scris suma de 11.550 lei la ”venituri”, reprezentând salariul la SC Cîmpan SRL Dej, și 12.750 lei, tot salariu, însă al soției Ruxandra (la aceeași societate). Alocațiile în sumă de 504 lei au fost trecute în dreptul celor doi copii. În finalul declarației, Vali Cîmpan a punctat și indemnizația de consilier local – 6.662 lei.

8. FLORIN FEDERIGA (PSD)

Florin Federiga deține în coproprietate alături de Federiga Tiberiu un teren în Dej, pe strada Crângului (0,25 ha), un alt teren alături de Covaciu Miu pe strada Vâlcele din Dej (1,12 ha) și un al treilea în satul Băbdiu (0,50 ha), cumpărat în anul 2013. Pe toate cele trei terenuri menționate se află și clădiri (300 mp pe Crângului, 1.600 mp pe Vâlcele și 45 mp în Băbdiu), coproprietățile fiind aceleași. Florin Federiga a punctat la ”venituri din salarii” 29.910 lei (Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși Dej – predare, evaluare, management), 4.171 lei (diferențe salariale/sentințe de la Liceul Tehnologic ”Someș” Dej) și 6.000 de lei de la Primăria Dej, reprezentând consiliere. Soția sa, Lăcrămioara, a obținut 15.000 de lei de la Școala Gimnazială Nr. 1 Dej (predare, evaluare). Din ”apicultură” a rezultat suma de 5.000 de lei (produse apicole), conform declarației de avere.

9. VIOREL FEDERIGA (PNL)

Viorel Federiga a notat în declarația sa de avere 2 terenuri intravilan, în Dej (1.478, respectiv 715 – nu e precizată unitatea de măsură), la amândouă având cotă-parte 50%. Și la ”Clădiri” tot două spații sunt completate, fiind vorba despre două case dobândite în 1993 și 2005 (cotă-parte 50%). La ”Bunuri mobile”, Viorel Federiga a trecut o barcă de pescuit, fabricată în 2004, obținută prin contract de vânzare-cumpărare. Membrul PNL are ”un angajament” cu Banca Transilvania, în urma unui credit în valoare de 69.000 de euro, contractat în urmă cu 4 ani de zile. La ”Venituri din salarii”, Federiga și-a trecut indemnizația de ales local – 3.743 lei, respectiv venitul anual încasat în sumă de 34.887, de la Căpitănia Z. Dr. Tr. Severin. În dreptul soției sale, Nicoleta, stă scris 36.737 lei (Salina Ocna-Dej), iar fiul Norin figurează ca student.

10. IZIDOR HAȚEGAN (PNL)

Izidor Hațegan nu deține terenuri, însă are trecută în declarația de avere o clădire, pe strada Fragilor, în suprafață de 66 mp. La secțiunea ”Datorii”, Hațegan a trecut un credit de la BCR (1000 lei/lună) și unul de la Banca Transilvania (350 lei/lună) – nu se specifică valoarea totală și nici când a fost contractat. PNL-istul a bifat la ”venituri din pensii” suma de 24.000 de lei reprezentând ”pensie de stat” și 6.852 lei indemnizația de consilier, la rubrica ”venituri din salarii”. Soția sa, asistentă medicală la Spitalul Municipal Dej, are notată suma de 18.000 lei la ”venitul anual încasat”.

11. ANAMARIA KOVRIG (UDMR)

Anamaria Kovrig declară că nu deține niciun teren, iar la ”Clădiri” figurează cu două case de locuit, în coproprietate – una de 1.260 mp și cealaltă, care are și curte, de 2000 + 5000 mp. Trei ”Active Financiare” a trecut reprezentantul UDMR în declarația sa de avere: BCR Dej – 76.329,98 RON (depozit bancar), BCR Dej – 22.135,77 RON (bpl), BCR Dej – 7976,00 EUR (depozit bancar) și Volksbank – 2.470 RON (cont curent). În ceea ce privește ”Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro”, Kovrig a subliniat 69.962,64 RON (SC Kovistand SRL, creditare firmă, cotă de participare 1/1) și 35.202,94 RON (BCR Obligațiuni, unități de fond, 1826.94 număr de titluri/cotă de participare). Anamaria Kovrig are și ”Datorii” la Volksbank România și Banca Transilvania în valoare de 157.018,10 RON (credit contractat în 2008, scadent în 2029). Kovrig nu a declarat ”venituri din salarii”, ci doar indemnizația de consilier – 6.360 RON. Doar soțul Ștefan figurează cu 6000 lei (șomer – ian-feb-mar) și 81.000 lei (SC Diferit SA, manager proiect). Fiul lor, Istvan are trecută sumă de 504 lei, drept alocație.

12. NICOLAE LAZĂR (UNPR)

Două terenuri sunt prevăzute în declarația de avere a lui Nicolae Lazăr, unul în Dej, pe strada Minerilor, în suprafață de 468 – nu e precizată unitatea de măsură (deținut de Simona Lazăr și Daniela Idiceanu) și un altul în Ocna-Dej (2.900 – fără unitate de măsură, aceeași deținători). Ambele sunt moștenite, conform declarației de avere. De asemenea, tot două sunt și clădirile scrise de noul UNPR-ist în declarație, una deținută alături de soția sa Simona (cumpărată în 1999) și cealaltă aparținându-i doar soției și Danielei Idiceanu (moștenită în 2010). Nicolae Lazăr are 4 ”Active Financiare”: Alpha Bank – 126.000 RON (depozit bancar), Alpha Bank – 4.255 RON (depozit financiar), Alpha Bank – 13.800 RON (depozit financiar) și Banca Transilvania – 3.350 RON (cont curent). Fostul PPDD-ist nu are datorii, iar la ”Venituri din salarii” a trecut 18.500 lei (inginer), plus indemnizația de consilier – 6.852 lei. În dreptul fiicei sale, Alexandra figurează 9.850 lei (asistent social), iar în dreptul soției 6.612 lei (pensie).

13. SORIN MAILAT (PNL)

La ”Bunuri Imobile”, secțiunea ”Terenuri”, Sorin Mailat a notat un teren în Dej, zona Mulatău, în suprafață de 568 mp, deținut alături de soția sa, Mihaela-Corina. Mailat nu are ”Clădiri” și nici ”Bunuri mobile”, în speță autoturism. La secțiunea ”Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro”, PNL-istul a trecut: 300 lei (Progresul SCM Dej, 3 părți sociale 7,69%), 1.773.600 lei (SC SPD Star SRL Dej, 177.360 părți sociale – 75,02538% Mailat Mihaela Corina), 1.166.000 lei (SC Hantex SRL Dej, 116.600 părți sociale – 100% Mailat Mihaela Corina), 50 lei (SC MD Farma SRL, 5 părți sociale, 100% Mailat Mihaela Corina) și 100 lei (SC Amtelemed SRL, 10 părți sociale, 50% Mailat Mihaela Corina). În ceea ce privește ”Datoriile”, Mailat a punctat un credit în valoare 1.534,96 lei, contractat în septembrie 2005 – scandent anul acesta, și un altul în sumă de 4.705,4 EUR, luat în anul 2006 – scadent în 2031. PNL-istul a declarat suma de 8.034 lei (salariu de la SC SDP Star) și indemnizația de consilier (5.712 lei) la ”Venituri”, iar în dreptul numelui soției a specificat: 22.975 lei (salariu SC MD Farma), 10.971 lei (salariu ANMRF Louis Pasteur), 39.889 (PFI Mailat Mihaela Corina) la ”venituri din activități independente” și 40.000 lei (SC Hantex SRL, dividente) în cadrul ”venituri din investiții”.

14. TEODORA MUNCELEAN (PSD)

Dora Muncelean a trecut în declarația sa de avere un teren pe strada Crângului din Dej (cotă de 3,49/100, coproprietarii bl. T13, sc. B – cota de 96,51/100) și o locuință (apartament) la aceeași adresă, cumpărată în anul 1999, în suprafață de 89,57 mp. PSD-ista a mai trecut și un autoturism Volvo din anul 2003, dar și bijuterii în valoare de 7000 de euro, dobândite în perioada 1990-2009. La rubrica ”Datorii”, Teodora Muncelean a punctat un credit luat în 2007 de la Banca Română de Dezvoltare, în valoare de 32.768,25 EUR, scadent în 2032. În ceea ce privește ”Veniturile”, Muncelean a scris sumele 26.305 lei (SC Someș SA, consiliere juridică), 16.790 lei (SC A6 Impex, consiliere juridică) și 3.377 lei (SC SPD Star, consiliere juridică). 6.852 lei este indemnizația acesteia de consilier local, trecută și ea la ”venituri din alte surse”.

15. CĂLIN RUSU (PSD)

Călin Rusu deține 2 terenuri, ambele în Dej, unul în suprafață de 86 mp (50% alături de Agnes Rusu, în timp ce cealaltă jumătate aparține lui Adrian și Romana Suciu) și unul în suprafață de 439 mp (coproprietate cu Anges Rusu). Nu mai puțin de 5 ”Clădiri” a trecut PSD-istul în declarația sa de avere, toate cumpărate în perioada 1998-2010. Patru sunt în municipiul Dej, iar una în Cluj-Napoca. Și în acest sens, patru dintrele ele se află în coproprietate alături de soția sa Agnes, iar una dintre clădiri – reprezentând garaje pe strada Constantin Brâncuși, aparține și lui Adrian și Romana Suciu (50%). Un autoturism marca Daihatsu, din 1997, figurează la ”Bunuri mobile”. La rubrica ”Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro”, Călin Rusu a trecut suma de 51.794,32 (valoarea totală la zi), reprezentând împrumuturi acordate în nume personal către SC Prima Clean SRL Dej. Nici ”Datoriile” nu lipsesc din declarația de avere a PSD-istului. Două credite de la BCR Dej (11.500 EUR și 30.250 lei), scadente în 2016, respectiv 2020, sunt anunțate de acesta. Călin Rusu a avut un salariu în sumă de 109.200 lei de la SC Cascade Empire (venit anual încasat) și indemnizația de consilier – 6,662 lei. Soția sa ”se laudă” cu 20.243 lei de la Creier Cluj – Secția L7 Dej, iar indemnizația socială a copiilor se ridică la 1008 lei.

16. LORAND VARGA (UDMR)

Lorand Varga a trecut 3 terenuri în declarația de avere, toate trei în municipiul Dej (coproprietate cu soția, Vargane Schindler Judit). Primul dintre ele are o suprafață de 1.416 mp, cumpărat în 2003, al doilea 342 mp, achiziționat în 2009, iar al treilea are 275 mp, luat în 2006. Pe toate cele trei terenuri se află și clădiri, de asemenea 1/1 cotă parte, alături de soție. Cele trei case de locuit sunt în suprafață de 78 mp, 54,2 mp, respectiv 51,40 mp. Reprezentantul UDMR în CL a mai declarat bijuterii în valoare de 5.000 de euro (dobândite în perioada 1994-2011) și tablouri și obiecte de artă în valoare de 20.000 de euro, dobândite în aceeași perioadă de timp. La categoria ”Active Financiare”, Varga arată că deține 4 conturi (trei curente și unul depozit): Banca Transilvania – 42 lei (sold/valoare la zi), BRD Dej – 22.322,17 lei, BRD Dej – 87.588 lei (depozit) și OTP Cluj – 1.284,70 lei. În ceea ce privește ”Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro”, Varga a trecut suma de 7.550 lei, reprezentând părți sociale (755, 99,87%) la SC Random Impex SRL. Tot în declarația acestuia de avere, la ”Datorii”, UDMR-istul a punctat două credite: unul scadent în anul 2026 (valoare inițială 30.000 euro, valoare la zi 22.405,60 euro) și unul scadent în 2039 (valoare inițială 35.000 euro, valoare la zi 33.196,28 euro). La ”Venituri”, Varga a declarat următoarele: 15.336 lei (remunerație director, SC Autoport SRL), 210.000 lei (PFA, profesii libere), 9.647 lei (dividende, Random Impex SRL), 1.431,74 lei (dobândă, BRD Dej), 6.472 lei (indemnizație consilier). De asemenea, din cinci contracte de ”cedarea folosinței bunurilor”, Varga obține sume frumușele: 40.410 lei, 2.910 lei, 3.054 lei, 18.000 lei și 5.013 lei. Soția sa, Vargane Schindler Judit, are prevăzută suma de 21.092 lei (indemnizație creștere copil, Strabag Zrt), iar copilul, Aliz Fruzsina, alocație de 504 lei.

17. GAVRIL ZANC (PSD)

Gavril Zanc a declarat un singur teren în suprafață de 1.200 mp în Dej (deținut în proporție de 80%, 20% Ioana Zanc), dobândit prin partaj în 2008. Situația stă la fel și la ”Clădiri”, imobilul de 350 mp fiind deținut în proporție de 80% de noul consilier local. Zanc a punctat și existența unui autoturism marca Volkswagen, fabricat în 1994. În cadrul declarației de avere, Zanc a menționat 3 ”Active Financiare”: BCR – 2.658 lei (cont curent), BCR – 25.087 lei (depozit bancar) și BCR – 2.250 lei (depozit bancar), ultimele două fiind deschise anul trecut și anul acesta. În calitate de angajat al Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa, Sistemul de Gospodărire al Apei Cluj, Zanc a obținut 40.860 lei, venit anual încasat.

18. Traian Mureșan, cel mai nou consilier local nu are depusă încă declarația de avere, deși legea prevede ca declaraţiile de avere şi de interese să fie depuse în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii. Traian Mureșan a devenit, în sfârșit, consilier în 17 iulie, atunci când a depus și jurământul.

19. AURELIAN MUREȘAN – VICEPRIMAR (PNL)

Actualul viceprimar al Dejului are un singur teren intravilan, în coproprietate cu soția sa Violeta (16,67% cota-parte), în suprafață de 5.800 mp, dobândit în anul 2004, și, conform declarației sale de avere, nu deține ”clădiri” și nici ”bunuri mobile”. La ”Venituri”, Aurelian Mureșan a trecut suma de 34.956 lei (venit anual încasat) ca viceprimar al Primăriei Dej, în timp ce soția sa, Violeta s-a ales cu 9.169 lei (cabinet medical individual). Cei doi copii, Tudor și Antonia au trecut în dreptul numelui lor suma de 504 lei, reprezentând alocația.

Bonus, redăm mai jos și fragmente din declarația de avere a primarului în funcție, Morar Costan.

20. MORAR COSTAN – PRIMAR (PSD)

Primarul Morar Costan deține 4 terenuri (280 mp, 2.000 mp, 1.700 mp, 11.000 mp), toate fiind în coproprietate cu soția sa, Silvia. Două ”Clădiri” figurează în declarația de avere a edilului, un spațiu comercial/de producție în suprafață de 490 mp, dobândit în 2005, și o casă de locuit (307 mp), dobândită în anul 2008. La ”Bunuri Mobile” nu este trecut nimic și nici la ”Active Financiare”. La secțiunea ”Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro”, Morar Costan a punctat 3 aporturi proprii (acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale) la SC Mara Agroindustrial SRL, SC Sileomar Prodimpex SRL și SC Samlact SRL. Primarul a bifat la ”Datorii” două credite, unul contractat în 2009, de la BCR Dej, în valoare de 83.413,08 lei (scandent în 2020) și unul contractat de la Banca Transilvania, în același an, în valoare de 72.982,54 lei (scandent în 2019). Ca și primar, Morar Costan a încasat 41.802 (venit anual încasat) și 1.384 din închierieri (”venituri din cedarea folosinței bunurilor”). Soția sa, Silvia, a obținut 12.185 lei (salariu, SC Mara Agroindustrial) și tot 1.384 lei din închirieri.

Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RECLAMĂ

RECLAMĂ

PUBLICITATE

TU AI DAT LIKE?

ABONEAZĂ-TE PENTRU ȘTIRI VIDEO

PUBLICITATE

CAUTĂ CE TE INTERESEAZĂ

Web Doar pe Dej24.ro

DONEAZĂ

Dacă doriți să sprijiniți financiar Dej24.ro, CLICK pe butonul de mai jos pentru a dona orice sumă de bani.

PARTENER