Conectează-te cu noi

Administraţie

Dej – Locuitorii afectați de FURTUNĂ vor primi peste trei miliarde și jumătate lei vechi

Publicat acum

pe

Consilierii locali din Dej se vor întruni joia viitoare, pe data de 28, în cadrul unei ședințe ordinare pe luna septembrie.

Ședința va începe la ora 15. Pe ordinea de zi sunt 19 proiecte de hotărâre:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. zona de locuințe, Strada Frunzișului, generat de terenul înscris in C.F. 60803 cu Nr. cad 60803, solicitat de către domnul Socaciu Dorian Dan.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune Nr. 18 din 14 aprilie 2005.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru construire Service auto pentru camioane și autoturisme generat de imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Bistriței Nr. 12/F, C.F. Nr. 51615 cu Nr. cad. 51615.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constatării dreptului de proprietate privată a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Dej.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Nomenclatorului stradal al Municipiului Dej. E
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru extindere drumuri și rețele utilități, incubator de afaceri de producție, cantină și clădire administrativă, hale industriale de producție și depozitare, service și minimarket, stație alimentare combustibil, sală de sport multifuncțională, platformă colectare deșeuri pentru rezidenții parcului, amenajare spații verzi, amenajare bazin apă, amenajare capelă, centrală solară fotovoltaică, împrejmuire perimetru parc cu gard de sârmă, sistem supraveghere și gard viu.xie
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Nr. II la Hotărârea Consiliului Local 79/29 iunie 2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de posturi pentru Spitalul Municipal Dej.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local al Municipiului Dej al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul al II – lea al anului 2017.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Dej.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentanților consiliului local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Dej.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cantității de 628 m.c. din 708 m.c. masă lemnoasă  pe anul 2017 din trupul de pădure Cetan, Ighiș și Bungăr, proprietatea Municipiului Dej.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului  în suprafață de 76,85 m.p. din imobilul situat în Municipiul Dej, Piața Bobâlna Nr. 8 – 10, cu destinația comerț.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 3,5 m.p. din imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Piața Bobâlna Nr. 8 – 10
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 20 de ani a Hotei pentru lucrul cu citostatice bio 160CYTO către Spitalul Municipal Dej.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea unităților de învățământ preuniversitar, a bunurilor imobile, proprietate publică a Municipiului Dej, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru, Caietului de sarcini, modelului de Contract de închiriere, modelului de Contract de utilizare temporară și a Listelor de tarife, în vederea închirierii și utilizării temporare a spațiilor și terenurilor de sport din unitățile de învățământ preuniversitar aflate pe raza Municipiului Dej.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Dej și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii.
 18. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgență în sumă totală de 360.000 lei ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din data de 17 septembrie 2017.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional Nr. 1 la Contractul de delegarea a Serviciului de Transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Dej, Nr. 2506/2 februarie 2016.
 20. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Administraţie

Joia viitoare are loc o nouă ședință a CL Dej. Vezi proiectele de pe ordinea de zi

Publicat acum

pe

Consilierii locali din Dej se vor întruni joia viitoare, în 28 iunie, de la ora 15, în cadrul unei ședințe ordinare pe luna iunie. Pe ordinea de zi sunt 12 proiecte de hotărâre.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în Municipiul Dej, Strada Simion Bărnuțiu Nr. 1, Ap. 8, cu terenul aferent înscris în C.F. Nr. 50468 – C1-U4, având destinația locuință, actualului chiriaș Curteza Alin Constantin, conform Sentinței Nr. 18/A/2015.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului situat în Municipiul Dej, Strada Cireșului Nr. 2/B, în suprafață de 295 m.p.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în Municipiul Dej, Strada Avram Iancu Nr. 13, Ap. 1 cu terenul aferent, înscris în C.F. Nr. 51235 – C1 – U4, având destinația de locuință, actualului chiriaș Sindile Lenuța, conform Sentinței Nr. 99/2018.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Nr. II la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 54/2018, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dej și serviciile subordonate.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru lucrarea, ”Închideri, compartimentări și extindere construcție P+E pentru realizare spații comerciale și birouri, în Municipiul Dej, Strada Vâlcele Nr. 36/C,” generat de imobilul înscris în C.F. Nr. 52071, cu Nr. topo cad. 52071, beneficiară Voicinco Daniele Sorelle.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrtiv – teritorială a Municipiului Dej.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei Scheme de ajutor minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate de către persoanele juridice fără scop lucrativ care activează pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Dej.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei Scheme de ajutor minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor la întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate de către întreprinderile care activează pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Dej.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Dej domnului CIPRIAN DEAC.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Dej pe trimestrul al III-lea al anului 2018.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special domnului consilier Lazăr Nicolae la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Centrul Agro – Transilvania S.A. Cluj din data de 29 iunie 2018, ora 10,00.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea constatării dreptului de proprietare privată a unui imobil situat în intravilanul Municipiului Dej.
 13. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Continuă să citești

Administraţie

Primăria Dej, declarație de presă cu privire la situația imobilului PRĂBUȘIT azi-dimineață

Publicat acum

pe

Primăria Municipiului Dej a transmis o declarație de presă cu privire la situația imobilului prăbușit azi-dimineață, pe strada Nicolae Iorga.

”Primăria Municipiului Dej aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că imobilul de pe strada Nicolae Iorga care s-a prăbușit în această dimineață, este o clădire proprietate privată și potrivit reglementărilor legale în vigoare, Primăria Municipiului Dej nu poate interveni acolo unde responsabilitatea efectuării lucrărilor de întreţinere/îngrijire necesare revine proprietarului. Conform Codului Civil proprietarul este obligat să întreţină clădirea aflată în proprietatea sa astfel încât aceasta să se păstreze în stare bună.

Precizăm că la finalul anului trecut Executivul a venit în fața Consiliului Local cu o propunere de majorare a  impozitului  cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. Ulterior adoptării acesteia, Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a demarat procedurile necesare pentru identificarea  clădirilor şi terenurilor neîngrijite din intravilanul municipiului Dej pentru punerea în aplicare a prevederilor legale  și  majorare impozitului de la 1 ianuarie 2019.

<<Chiar dacă imobilul de pe strada Nicolae Iorga se afla într-o stare de degradare, legea nu permite să se intervină cu lucrări finanțate din banul public acolo unde este vorba despre proprietate privată. Singurul lucru pe care administrația locală îl poate face, și pe care l-a și făcut, este acela de a le pune în vedere proprietarilor obligația de a își întreține clădirile proprietate privată, și de a veni cu măsuri  de responsabilizare a acestora. În situații precum cea cu care ne-am confruntat în această dimineață administrația intervine pentru înlăturarea efectelor din zona afectată. Astfel s-a intervenit la fața locului prin echipele SADP și Poliția Locală pentru a curăța strada și a securiza zona. În perioada următoare se va interveni pentru refacerea zidului de sprijin dinspre strada Siretului. Pentru că și imobilul din vecinătate reprezintă un pericol am luat legătura cu proprietarul acestuia pentru a găsi urgent soluții de a evita o situație similară, iar noi vom sprijini cu ceea ce este posibil în limite legale>>”, transmite primarul Morar Costan.

Citește și:

O casă din Dej S-A PRĂBUȘIT! Pericol iminent: alt imobil stă să cadă! – FOTO/VIDEO

Imagini de azi-dimineață:

Continuă să citești

Administraţie

E oficial! Zonă pietonală în centrul Dejului, autobuze ecologice și centre de închiriere biciclete pentru dejeni – FOTO

Publicat acum

pe

Primăria Municipiului Dej va implementa în perioada următoare două proiecte europene, depuse și finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Proiectele fac parte din amplul Plan de Mobilitate Urbană,  contractele de finanțare au fost semnate astăzi, 14 iunie, de către primarul Municipiului Dej și vizează  reabilitarea centrului istoric, modernizarea de străzi,  achiziționarea de mijloace de transport ecologice, dar și de biciclete.

Cele două proiectele din cadrul Planului  de Mobilitate Urbană aprobate sunt următoarele:

1. „Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon din zona centrală a municipiului Dej”, proiect cu o valoare de peste 7 500 000 euro, se realizează în spațiul public al Pieței Bobâlna, al străzi 1 Mai până la intersecția cu str. George Coșbuc, precum și al Pieței 16 Februarie și constă în :
modernizarea infrastructurii rutiere pe o lungime de 715 m
– amenajarea de zone pietonale și trotuare pe o suprafață de 13170 mp
piste de biciclete
amenajarea de spații verzi cu gazon, flori, arbuști și arbori
achiziționare a 60 biciclete, stații de închiriere biciclete și dezvoltarea unui sistem modern de închiriere
achiziționarea a 3 autobuze ecologice
modernizarea stațiilor de autobuz
amplasarea de mobilier urban
2. Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală şi Ocna Dej – străzile Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Țibleșului, Eroilor, Pinticului, proiect cu o valoare de aproximativ 10 000 000 euro care constă în:

– modernizarea străzilor: Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Țibleșului, Eroilor, Pinticului, pe o lungime de 10,22 km

– amenajarea trotuarelor și spațiilor verzi aferente

– achiziționarea a 4 autobuze ecologice de capacitate mică și 8 autobuze de capacitate medie

– amenajarea stațiilor de transport

– sistem de management inteligent al traficului și supraveghere video.

Vorbim despre două proiecte care vor aduce o schimbare majoră la nivelul municipiului prin  transformarea centrului municipiului într-o zonă de relaxare și deschidere către pietoni. A fost o cursă cronometru și o muncă asiduă pentru realizarea și depunerea acestor proiecte, muncă ce va continua pe parcursul implementării lor.

Pe lângă cele două proiecte deja finanțate, tot în Planul de Mobilitate urbană, a fost depus și urmează să semnez săptămâna viitoare și contractul pentruproiectul care vizează modernizarea străzilor 1 Mai, I.P.Reteganul, Libertatii și Bistritei inclusiv accesul către autobaza Transurb Dej și modernizarea autobazei Transurb S.A. cu o valoare de aproximativ 10.000.000 euro.

Toate cele trei proiecte au o valoare de aproximativ 27,5 milioane de euro, cota de finanțare nerambursabilă este de 98% iar contribuția din bugetul local este de doar 2%”, a spus primarul Morar Costan.

Continuă să citești

RECLAMĂ

loading...

ABONEAZĂ-TE PENTRU ȘTIRI VIDEO

TU AI DAT LIKE?

PUBLICITATE

CAUTĂ CE TE INTERESEAZĂ

Web Doar pe Dej24.ro

DONEAZĂ

Dacă doriți să sprijiniți financiar Dej24.ro, CLICK pe butonul de mai jos pentru a dona orice sumă de bani.

PARTENER

Cele mai populare