Conectează-te cu noi

Social-Cultură

Legea privind înființarea Muzeului de Locomotive de la Dej, trimisă de Iohannis spre reexaminare

Publicat acum

pe

Președintele României a trimis joi, 18 ianuarie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor de la Dej.

Vă prezentăm textul integral al cererii:

CERERE DE REEXAMINARE

asupra

Legii pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor

Legea pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor reglementează organizarea și funcționarea unei noi entități în subordinea Muzeului Căilor Ferate Române aflat în structura Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară — CENAFER.

Din conținutul normativ al legii transmise la promulgare transpare că intenția legiuitorului ar putea fi aceea ca această structură să funcționeze ca un muzeu, dar să nu aibă acest statut. Menționăm că potrivit art. 13 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, muzeele și colecțiile aflate în proprietate publică se înființează și se organizează în subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale, a altor autorități publice ori instituții și funcționează potrivit regulamentelor proprii de organizare și funcționare, aprobate de autoritățile sau instituțiile tutelare. Totodată, potrivit aceluiași act normativ, înființarea muzeelor și a colecțiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate și administrare a patrimoniului, necesită parcurgerea unor etape procedurale și îndeplinirea unor condiții. Astfel, pentru înființarea unui muzeu este necesară obținerea avizului prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. Considerăm că dispozițiile legii transmise la promulgare sunt incomplete și neclare, atât în ceea ce privește regimul juridic aplicabil acestei structuri, cât și regimul juridic al bunurilor constituite ca patrimoniu muzeal, motiv pentru care se impune reexaminarea acesteia de către Parlament.

Art. 1 din legea transmisă la promulgare prevede înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor ca structură de expunere a materialului rulant de cale ferată, de promovare a istoriei și tehnicii feroviare, de importanță națională, în subordinea Muzeului Căilor Ferate Române aflat în structura CENAFER—instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor.

Menționăm că Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară — CENAFER — a fost înființat prin Ordonanța Guvernului nr. 58/2004, ca organism național specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat să asigure, în principal, formarea-calificarea, perfecționarea și verificarea profesională periodică a personalului cu atribuții în siguranța circulației în transportul feroviar, securitatea transporturilor și calitatea serviciilor feroviare, precum și participarea la comisiile de autorizare a personalului cu responsabilități în siguranța circulației feroviare. În structura organizatorică a acestuia — aprobată prin ordin de ministru — funcționează Muzeul Căilor Ferate Române, care nu este acreditat în conformitate cu prevederile Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003.

Din interpretarea sistematică a prevederilor art. 1 rezultă așadar că, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 58/2004, legiuitorul optează pentru înființarea prin lege a Centrului Muzeal al Locomotivelor. Întrucât Muzeul Căilor Ferate Române a fost înființat și funcționează în temeiul unui ordin de ministru, considerăm că înființarea unei structuri în subordinea acestuia prin lege — act cu forță juridică superioară unui ordin de ministru — nu poate fi realizată fără a contraveni dispozițiilor art. 1 alin. (5) din Constituție.

De asemenea, învederăm că față de conținutul normativ al legii devine neclară necesitatea înființării prin lege a acestei noi structuri de expunere a materialului rulant de cale ferată care ar putea să dubleze activitatea din domeniul celei deja existente și realizate de Muzeul Căilor Ferate Române.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 1 din legea transmisă la promulgare, Centrul Muzeal al Locomotivelor este de importanță națională. Această redactare, imprecisă și neclară, ar putea reprezenta — din perspectiva obiectivelor Centrului Muzeal — o trimitere la caracterul de muzeu de importanță națională. Astfel, potrivit art. 2 din legea supusă reexaminării, Centrul Muzeal al Locomotivelor are ca principale obiective: restaurarea, conservarea și expunerea vehiculelor feroviare, cât și a altor instalații sau subansamble folosite în sistemul feroviar românesc, în scopul promovării istoriei, tradiției și culturii sistemului feroviar din România, precum și de prezentare către publicul larg a tehnicii feroviare naționale; organizarea de evenimente, editarea și publicarea de materiale documentare în scopul promovării istoriei feroviare și a trecutului feroviar românesc, precum și a colecțiilor Centrului Muzeal; atragerea, cu titlu de donație, și achiziționarea de noi materiale, exponate și documente de importanță care privesc trecutul feroviar românesc; cercetarea istorică, documentarea pe teren și realizarea de studii privind istoria și cultura feroviară din România; organizarea și derularea de programe de școlarizare și perfecționare profesională.

În ceea ce privește conferirea unui caracter de muzeu de importanță națională acestei structuri nou create în cadrul CENAFER, semnalăm faptul că, aceasta vine în contradicție cu dispozițiile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 311/2003 potrivit căruia muzeele și colecțiile publice de importanță națională sunt muzeele și colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care dețin în patrimoniul lor muzeal bunuri de valoare excepțională, semnificative în plan național pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, știință, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie și epigrafie, precum și cu prevederile art. 16 din același act normativ potrivit căruia acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Culturii cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 din legea transmisă la promulgare, se pot organiza structuri de expunere a materialului rulant de cale ferată, de promovare a istoriei și tehnicii feroviare, în subordinea Muzeului Căilor Ferate Române, și în alte localități, cu păstrarea denumirii Centrului Muzeal al Locomotivelor. În absența unor dispoziții care să reglementeze fără echivoc natura juridică a unor asemenea entități, considerăm că norma instituită la art. 3 este dificil de pus în practică, întrucât din conținutul acesteia nu se înțelege în ce mod ar putea fi utilizate dispozițiile art. 1-2 și art. 4-6 — care se referă exclusiv la Centrul Muzeal al Locomotivelor din județul Cluj, municipiul Dej, comuna Cuzdrioara — drept temei legal pentru înființarea și în alte localități a unor asemenea centre muzeale.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din legea transmisă la promulgare, Centrul Muzeal este condus de către un expert coordonator, desemnat prin concurs organizat de către CENAFER. Față de obiectivele stabilite prin art. 2, considerăm că legea supusă reexaminării ar trebui să cuprindă și dispoziții referitoare la categoriile și statutul personalului care urmează să fie încadrat în Centrul Muzeal, simpla referire la conducere fiind, în opinia noastră, insuficientă și de natură să creeze incertitudine în aplicare.

Potrivit art. 5 din legea transmisă la promulgare, noua structură organizatorică a CENAFER, în cuprinsul căreia se va regăsi și Centrul Muzeal, va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor. În acest sens, considerăm că prin raportare la dispozițiile art. 1, soluția adoptată de legiuitor este de natură să creeze imprevizibilitate în aplicarea normei, întrucât subordonează o structură înființată prin lege (Centrul Muzeal al Locomotivelor) alteia (Muzeul Căilor Ferate Române) înființată ca un compartiment distinct în cadrul structurii organizatorice a CENAFER, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, act ce deține o forță juridică inferioară legii.

Art. 6 al legii supuse reexaminării prevede că transferul bunurilor mobile și imobile cât și al mijloacelor fixe necesare organizării și funcționării Centrului Muzeal către CENAFER se realizează prin hotărâre a Guvernului. Acest text este eliptic întrucât nu stabilește sfera acestor bunuri și mijloace fixe și nu fixează regimul lor juridic. Astfel, deși la lit. a) a art. 2 din lege se face referire la restaurarea, conservarea și expunerea vehiculelor feroviare și a altor instalații sau subansamble folosite în sistemul feroviar românesc, nu este stabilită sfera bunurilor ce urmează să fie incluse în patrimoniul muzeal. Totodată, norma de la lit. c) a aceluiași articol este incompletă, întrucât nu prevede modalitatea concretă/condițiile prin care acest centru muzeal ar putea să atragă, cu titlu de donație, materiale noi, exponate și documente de importanță care privesc trecutul feroviar.

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS — WERNER IOHANNIS

Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RECLAMĂ

RECLAMĂ

PUBLICITATE

PUBLICITATE

TU AI DAT LIKE?

ABONEAZĂ-TE PENTRU ȘTIRI VIDEO

PUBLICITATE

CAUTĂ CE TE INTERESEAZĂ

Web Doar pe Dej24.ro

DONEAZĂ

Dacă doriți să sprijiniți financiar Dej24.ro, CLICK pe butonul de mai jos pentru a dona orice sumă de bani.

PARTENER